سواد رسانه عمومی
جناب آقای رضا یوسف زاده
روش تدریس و کلاسداری
حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی
آموزش مجازی سوژه های سخن/ موضوعات منبر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
اخلاق در فضای مجازی
حجت اسلام و المسلمین دکتر رحمتی
تکنیک های اقناع و جذب مخاطب
حجت الاسلام و المسلمین جواد رحیمی
جامعه شناسی
حجت الاسلام و المسلمین چراغی
مهدی بیاتی
حجت الاسلام و المسلمین بیاتی
روش تحقیق استاد موگهی
جناب آقای عبدالرحیم موگهی
حجت الاسلام و المسلمین باقری
آموزش مجازی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حافظ نجفی
آموزش مجازی
حجت الاسلام رضا هوشیاری
آموزش مجازی
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اسکندری
حجت الاسلام و المسلمین مدرس زاده
حجت الاسلام دکتر مهدی هادی
حجت الاسلام شمس الله اکبری جو ( محمود اکبری )
حجت الاسلام والمسلمین بشیرزاده
حجت الاسلام و المسلمین ملانوری
فن رثاء و مقتل شناسی
حجت الاسلام و المسلمین واضحی آشتیانی