فرقه شناسی وآشنایی با فرقه های ایران
حجت الاسلام والمسلمین محمدی هوشیار
استاد هوشیار
حجت الاسلام والمسلمین محمدی هوشیار
نقد انجمن حجتیه
حجت الاسلام و المسلمین رضا اکبری آهنگر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیزاده موسوی
حضرت آیت الله العظمی سبحانی