مهارت های زناشویی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سالاری فر
مهارت های زندگی
جناب آقای دکتر عابدینی
حجت الاسلام والمسلمین شیخ الاسلامی
خانم دکتر اردبیلی
سرکار خانم دکتر اردبیلی
مفاهیم روان شناسی
حجت الاسلام و المسلمین اسلامی
اصول و فنون مشاوره
حجت الاسلام و المسلمین اسلامی
فرزند پروی
دکتر مبین صالحی
دشمن شناسی
حجت الاسلام و المسلمین قادری