سواد رسانه عمومی
جناب آقای رضا یوسف زاده
توطئه های جمعیتی، کنترل جمعیت
حجت الاسلام والمسلمین عزیزی
استاد هوشیاری
حجت الاسلام رضا هوشیاری
فرقه شناسی وآشنایی با فرقه های ایران
حجت الاسلام والمسلمین هوشیار
روش تدریس و کلاسداری
حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلی
آموش مجازی جریان شناسی شبهات قرانی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر هاشمی
آموزش مجازی کلاسداری قرانی
حجت الاسلام والمسلمین محمودی
آموزش مجازی قرآنی
حجت الاسلام والمسلمین زارعی
آموزش مجازی  قالب های بیان تفسیر
حجت الاسلام والمسلمین وحیدی
مهارت های زناشویی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سالاری فر
مهارت های زندگی
جناب آقای دکتر عابدینی
حجت الاسلام والمسلمین شیخ الاسلامی
حجت الاسلام خسروپناه
حجت الاسلام والمسلمین خسرو پناه
عیسی زاده
حجت الاسلام والمسلمین عیسی زاده
آموزش مجازی سوژه های سخن/ موضوعات منبر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
آموزش مجازی توجه به قرآن در امر تبلیغ
حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
خانم دکتر اردبیلی
سرکار خانم دکتر اردبیلی
حجت الاسلام محمد تقی سبحانی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی
استاد هوشیار
حجت الاسلام والمسلمین هوشیار
آموزش مجازی
حجت الاسلام و المسلمین صفری
مفاهیم روان شناسی
حجت الاسلام و المسلمین اسلامی
اصول و فنون مشاوره
حجت الاسلام و المسلمین اسلامی
استاد مظاهری سیف
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مظاهری سیف
اخلاق در فضای مجازی
حجت اسلام و المسلمین دکتر رحمتی
تکنیک های اقناع و جذب مخاطب
حجت الاسلام و المسلمین جواد رحیمی
جامعه شناسی
حجت الاسلام و المسلمین چراغی
مهدی بیاتی
حجت الاسلام و المسلمین بیاتی
روش تحقیق استاد موگهی
جناب آقای عبدالرحیم موگهی
حجت الاسلام و المسلمین باقری
فرزند پروی
دکتر مبین صالحی
استاد میرباقری
آیت الله میرباقری
سخنرانی استاد میرشفیعی
حجت الاسلام و المسلمین میرشفیعی
حجت الاسلام حسینی قمی
حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی
استاد نجم الدین طبسی
آیت الله نجم الدین مروجی طبسی
استاد فرحزاد
حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
دشمن شناسی
حجت الاسلام و المسلمین قادری
نقد انجمن حجتیه
حجت الاسلام و المسلمین رضا اکبری آهنگر
دوره مجازی باورهای روشن و شیعه شناسی
حجت الاسلام والمسلمین واعظی
آموزش مجازی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حافظ نجفی
آموزش مجازی
حجت الاسلام رضا هوشیاری
آموزش مجازی
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اسکندری
دوره مجازی باورهای روشن و شیعه شناسی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی
حجت الاسلام و المسلمین مدرس زاده
دوره مجازی باورهای روشن و شیعه شناسی
حجت الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا
دوره مجازی باورهای روشن
حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی
دوره مجازی باورهای روشن و شیعه شناسی
حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی
حجت الاسلام و المسلمین حائری پور
دوره مجازی باورهای روشن و شیعه شناسی
آیت الله نجم الدین مروجی طبسی
حجت الاسلام دکتر مهدی هادی
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا روزبهانی
حجت الاسلام شمس الله اکبری جو ( محمود اکبری )
حجت الاسلام و المسلمین راستگو