جناب آقای دکتر تبرایی

جناب آقای دکتر تبرایی

نام و نام خانوادگی: رامین تبرایی

سوابق تجصیلی:

 • حوزوی:دروس خارج فقه و اصول
 • دانشگاهی: دکترای روانشناسی بالینی

سوابق تدریس:

 • اصول و فنون مشاوره
 • پیشگیری از طلاق
 • مهارت های حل تعارض زوجین
 • و...

سوابق پژوهشی:
تالیفات:

 • روان شناسی ابراز وجود
 • جاده لغزنده است : مهارت هایی برای نقد
 • مدرسه : مهارت اداره کلاس
 • ایستگاه اتوبوس!: چگونه یک گروه را مدیریت کنیم؟
 • عبور فقط با زنجیر چرخ! چگونه تعارض را مدیریت کنیم؟
 • راننده ناشنواست: چگونه ارتباط تلفنی برقرار کنیم؟
 • جاده باریک می شود!: چگونه یک تشکیلات را اداره کنیم ؟
 • خیابان یک طرفه: مصاحبه پرسنلی (سازمانی)
 • جاده دو طرفه است!: چگونه مناظره کنیم؟
 • بوق زدن ممنوع: چگونه سخنرانی کنیم؟
 • و...

 

دروس استاد
کارگاه پیشگیری از طلاق
ایتا روبیکا