جناب آقای دکتر مهدی صفری

جناب آقای دکتر مهدی صفری

سوابق اجرایی

ردیف سمت محل خدمت
1. سفیر جمهوری اسلامی ایران روسیه
2. سفیر جمهوری اسلامی ایران چین
3. سفیر جمهوری اسلامی ایران اتریش
4. کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران آلمان
5. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور دریای خزر و مدیر کل مشترک المنافع وزارت امور خارجه
6. معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه
7. معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه
8. عضو تیم مذاکره کننده هسته ای  
9. معاون استاندار بوشهر  
10. مدیر عامل و رئیس هیات مدیره صنایع الکترونیک شیراز
11. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  
12. معاون توسعه ومهندسی و عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران
13. رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران
14. مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین
15. رئیس کمیته تعاملات با کشورهای خارجی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
دروس استاد
ظرفیت های اقتصادی در حوزه دیپلماسی
ایتا روبیکا