جناب آقای دکتر چمن زاد

جناب آقای دکتر چمن زاد

نام و نام خانوادگی: مهدی چمن زاد

پست الکترونیکی: mchamanzad@gmail.com 

سوابق تحصیلی:

 • حوزوی: سطح یک حوزه
 • دانشگاهی: 
 • فوق ليسانس مديريت سيستم ها و بهره وري؛ دانشگاه صنعتي امير کبير.
 • دوره عالي مديريت پروژه پيشرفته با مدرک از شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي .
 •  ليسانس مهندسي مكانيک سياالت ؛ دانشگاه صنعتي شريف.

سوابق اجرایی:

 • مؤسسه توسعه کارآفريني حكمت 94 تاکنون/ سمت : مدیرعامل و مدیر برنامه ریزی و سیستم ها و روش ها.
 • هلدينگ سرمايه گذاري استيل آذين ايرانيان 91 تا 93/ سمت : مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره.
 • شرکت تدبير مشاور طرح )سهامي خاص( )PMC - ) 87 تا 91/ سمت : مدیرعامل و عضو هیات مدیره.
 • شرکت توسعه و مديريت بندر و فرودگاه کيش 84 – 85( سازمان منطقه آزاد کيش) / سمت : مدير عامل و عضو هيات مديره .
 • و.....

عضویت ها:

 •  انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف.
 • انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
 • عضو فعال بسیج ناحیه 2 شمیرانات و پایگاه مقاومت کمیل.
 • عضو شورای هیات نظارت شورای نگهبان بر انتخابات منطقه 1 شمیرانات و سرپرست دفتر هیات.
 • حضور در جبهه های دفاع مقدس ، واحد اطالعات عملیات.
دروس استاد
تبیین جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی
ایتا روبیکا