جناب آقای شاطر کریمی

جناب آقای شاطر کریمی

نام و نام خانوادگی: محمد شاطر کریمی

سوابق تحصیلی:
دانشگاهی: لیسانس آموزش ابتدایی و کارشناس تغذیه

سوابق تدریس:
تدربس در دوره تربیت مربی کودک و نوجوان دفترتبلیغات اسلامی قم
تدریس در دانشگاه فرهنگیان قم
تدریس در آموزش و پرورش

دروس استاد
کاغذ و برش
هنر و خلاقیت
ایتا روبیکا