جناب آقای علم الهدی

جناب آقای علم الهدی

نام و نام خانوادگی: سید عبدالرسول علم الهدی

 پست الکترونیک: rahamolhoda@gmail.com

سوابق تحصیلی:
دانشگاهی:

  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
  • دکتری سیاستگذاری فرهنگی  پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سوابق علمی پژوهشی:
تالیفات:

  • درآمدی بر اصالح  الگوی مصرف در ازندگی یک مسلمان
  • ارتباط عفیفانه در تلویزیون و سینما
  • ارتباط سالم در شبکه های اجتماعی سایبری
  • و...

مقالات:

  • پروپاگاندای بنی امیه علیه اهل بیت علیهم السلام؛ تأثیرگذاری برافکار عمومی جامعه اسلامی
  • ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه  های اجتماعی
  • درآمدی بر دین، فرهنگ و اقتصاد
  • و...

سوابق تدریس:
مردم شناسی فرهنگی
جامعه شناسی دین
توسعه فرهنگی
اخلاق و رسانه
غرب شناسی
و...

 

 

 

 

 

ایتا روبیکا