جناب آقای غفاری

جناب آقای غفاری

نام و نام خانوادگی: مجتبی غفاری

پست الکترونیک: Ghafari.Mojtaba@chmail.ir 

سوابق تحصیلی:

 • دانشگاهی: دکتری علوم اقتصادی

سوابق پژوهشی:
تالیفات:

 • اقتصاد مقاومتی، مبانی نظری و اصول راهبردی.
 • درسنامه اقتصاد مقاومتی.
 • جهش تولید در رسانه ملی.
 • و...

مقالات:

 • نقش نهادها در نابرابری.
 • جهش تولید از منظر رهبر انقلاب اسلامی.
 • نسبت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با پایداری انقلاب اسلامی.
 • سرمایه گذاری از منظر رهبر انقلاب اسلامی.
 • و...

سوابق تدریس:

 •  اقتصاد صنعتی
 • اقتصاد ایران
 •  ارزیابی طرح های اقتصادی
 •  تجارت بین الملل
 • و...

سوابق اجرایی:

 • دبیر مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی
 • مدیر داخلی مجله اقتصاد مقاومتی
 • دبیر انجمن اقتصاد اسلامی حوزه های علمیه
 • عضو کارگروه آمایش سرزمین و علم و فناوری
 • و...
دروس استاد
امکان تحقق اقتصاد مقاومتی
ایتا روبیکا