رفتن به محتوای اصلی

جنتاب آقای ساجد صمدی قربانی

جنتاب آقای ساجد صمدی قربانی

نام و نام خانوادگی: ساجد صمدی قربانی

سوابق تحصیلی:

 • دانشگاهی: دکتری علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی

سوابق پژوهشی:
تالیفات:

 • سیری در مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتب و آثار علمی منتشر شده با موضوع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
 • شاخص اقتصاد مقاومتی.
 • درسنامه اقتصاد مقاومتی.
 • سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مثابه گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی.
 • و...

مقالات:

 • تحلیل انتقادی «شاخص جهانی شادی» با رویکرد اسلامی
 • شاخص اسلامی – ایرانی شادی (ضرورت، مؤلفه ها و نماگرها)
 • ناکارآمدی ریاضیات موجود در مطالعات اقتصادی و ضرورت تحول در آن
 • و...

سوابق تدریس:

 • دانشگاه قم
 • موسسه راهیان کوثر
 • و...

سوابق اجرایی:

 • عضو انجمن علمی_ دانشجویی اقتصاد دانشگاه مفید
 • دبیر گروه مطالعاتی مبانی اندیشه اسلامی در دانشگاه مفید
 • و...

 

 

دروس استاد
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
ایتا روبیکا