حجت الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا

حجت الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا

نام و نام خانوادگی: محمد جواد ارسطا

بپست الکترونیکی: mjarasta@ut.ac.ir

سوابق تحصیلی:

 • حوزوی: خارج فقه و اصول
 • دانشگاهی: دکترای فقه و حقوق عمومی

سوابق پژوهشی:
تالیفات:

 • فقه اجتماعی
 • نظام حقوق بشر اسلامی
 • نظریه دولت اسلامی
 • عرفان اسلامی
 • و...

مقالات چاپ شده در نشریات بین الملل:

 • نقدى بر نقد در مورد ذبح در حج.
 • دلالت آيه 195 سوره آل عمران بر تبعيت حاکم اسلامى از قواعد مشورت.
 • و...

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی:

 • تأملى ديگر در تأثير زمان و مکان در اجتهاد.
 • مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت فقيه.
 • فقه حج: قربانى در منا و مشکل اسراف
 • و....
دروس استاد
کارگاه ولایت فقیه