حجت الاسلام والمسلمین احمد فلاح زاده

حجت الاسلام والمسلمین احمد فلاح زاده

نام و نام خانوادگی: احمد فلاح زاده

سوابق تحصیلی:
حوزوی:

 • درس خارج فقه و اصول

دانشگاهی:

 • دکتری تاریخ

سوابق تدریس:

 • سابقه تدریس در دانشگاه ها و مراکز حوزوی
 • تاریخ اسلام
 • تاریخ ائمه
 • تاریخ حدیث
 • نهضتهای شیعی
 • کارشناس تاریخ اسلام
 • و....

سوابق تبلیغ:

 • تبلیغ در نقاط داخل و خارج کشور 

سوابق پژوهش:
تالیفات:

 • ویژه نامه امام حسن عسکری علیه السلام
 • شبهات پژوهی
 • تاریخ شفاهی یهودیان بیجار کردستان
 • و...

مقالات:

 • جایگاه و نقش آل زبیر در تاریخ اسلام
 • نظام فکری-اقتصادی حاکم بر بازارهای شبه جزیره در دو زمانه نبوی و عصر جاهلی
 • نقش امام باقر در اصالح باورهای دینی
 • و...
دروس استاد
پیامبراکرم(ص)تبلیغ و توسعه دینی
ایتا روبیکا