رفتن به محتوای اصلی

حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته

حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته

نام و نام خانوادگی: حسین جوان آراسته

بیوگرافی: وی متولد 1343 از شهر مشهد مقدس مباشد.

تحصیلات:
حوزوی: دروس خارج فقه و اصول
دانشگاهی: دکتراي حقوق عمومی

سوابق تدریس:
اصول فقه: مدرسه شهیدین، جامعه الزهرا
فقه: مدرسه شهیدین
علوم قرآنی(سطح دو): جامعه الزهرا، مدرسه شهیدین،
تفسیر (سطح سه): مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبري قم
محکم و متشابه (سطح سه): مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبري قم
و...

سوابق پژوهشی:
تالیفات:
تالیف متون آموزشی و غیر آموزشی ( ۷ کتاب از سال ۱۳۷۷ تا کنون)
مقالات:
نگارش بیش از ۲۰ مقاله در نشریات مختلف کشور از سال ۱۳۷۶ تا کنون.

سوابق اجرایی:
عضو انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم
عضو کمیته آموزش شوراي گسترش حوزه علمیه قم
عضو شوراي سیاس تگذاري فصلنامه علمی- پژوهشی حکومت اسلامی
همکاري با گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
و...

سوابق تبلیغی:
تبلیغ در مناطق مختلف جنگی آذربایحان غربی، کردستان و خوزستان در دوران دفع مقدس
تبلیغ مردمی و منبر در مراکز مختلف شهري و روستایی
تبلیغ در دانشگاه ها از طرف نهاد نمایندگی رهبري حدود ۱۰ سال
روحانی مرکز اسلامی منچستر انگلستان در سال ۱۳۸۰ به مدت ۴ ماه
روحانی کاروان هاي عمره و حج تمتع از سال ۱۳۸۶ تا کنون
و...

ایتا روبیکا