حجت الاسلام والمسلمین داوود صانعی

داوود صانعی

نام و نام خانوادگی: داوود صانعی

سوابق تحصیلی:
خارج فقه و اصول

سوابق اجرایی:
معاونت تبلیغ و تهذیب مدرسه معصومیه
مناطق تلفیقی جنوب کرمان سیستان بلوچستان بیرجند 
همکاری با گروه پژوهش ستاد غدیریه قم
 

دروس استاد
دوره تربیت مبلغ غدیر
ایتا روبیکا