حجت الاسلام والمسلمین دکتر سالاری فر

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سالاری فر

نام و نام خانوادگی: ذبیح الله سالاری فر

بیوگرافی: وی متولد 1342 در شهر قزوین متولد شده است.

سوابق تحصیلی:
حوزوی: درس خارج فقه و اصول
دانشگاهی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی/ دکترای روانشناسی.

سوابق پژوهشی:
تالیفات:
روان‌شناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسلامي ، سال 1382، تأليف با همکاري سايرين
نظام خانواده در اسلام، سال 1384، تأليف
خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسي، سال 1385، تأليف
بهداشت رواني با نگرش به منابع اسلامي؛با همكاري سايرين  1389
خشونت خانگي عليه زنان؛ بررسي علل و درمان با نگرش به منابع اسلامي
و...
مقالات:
خانواده سالم از ديدگاه اسلام ،همايش زاهدان 1387 .
برنامه اي اسلامي براي درمان مردان خشونت ورز  در خانواده، همايش مشاوره بهار1388. دانشكده روان شناسي و مشاوره دانشگاه تهران.
تبیین خشونت خانگی علیه زنان مجله اسلام و روان شناسی بهار و تابستان 1388( علمي پژوهشي)
شخصیت سالم از دیدگاه اسلام همایش زاهدان1387و مقاله در مجله انجمن معارف اسلامي 1386(علمي پژوهشي)
مباحث اجتماعي ازدواج موقت ؛دانشنامه فاطمي 1393
مباحث اجتماعي تعدد زوجات؛دانشنامه فاطمي 1393
و....

سوابق اجرایی:
اجراي کارگاه‌هاي آموزشي
کلاسهاي آموزشي
و....

سوابق علمی:
رتبه برتر كتاب روانشناسي اجتماعي در  دين پژوهان  1382
رتبه برتر كتاب روانشناسي اجتماعي در كتاب سال دانشجويي 1383
رتبه برتر كتاب روانشناسي اجتماعي در كتاب سال حوزه  1383
رتبه برتر كتاب بهداشت رواني در كتاب سال دانشجويي 1390
رتبه برتر كتاب بهداشت رواني در كتاب سال حوزه  1390

 

دروس استاد
مهارت های زناشویی
ایتا روبیکا