حجت الاسلام والمسلمین صادقی سرشت

حجت الاسلام والمسلمین صادقی سرشت

نام و نام خانوادگی: علی صادقی سرشت

سوابق تحصیلی:
حوزوی:

 • درس خارج فقه و اصول.

دانشگاهی:

 • دکتری از موسسه امام خمینی(ره).

سوابق پژوهشی:
تالیفات:

 • فعالیت پژوهشی به مدت چهار سال در پژوهشکده اخلاق و روانشناسی پژوهشگاه قرآن و حدیث.
 • کتاب تدوین مداخلات روان شناختی.
 • کتاب در راه آسمان: تربیت دینی فرزندان از تولد تا دوازده سالگی.
 • کتاب این هوش دستیافتنی.
 • و....

مقالات:

 • مقاله علمی پژوهشی تبیین مدل ارتباط بین فردی بر اساس منابع اسلامی.
 • مقاله علمی پژوهشی ساخت پرسشنامه اولیه باورهای منطقی زوجین براساس منابع اسلامی.
 • مقاله تدوین مدل مفهومی انصاف اجتماعی از دیدگاه اسلامی.
 • و...

سوابق تدریس:

 • روانشناسی رشد در مقطع کارشناسی ارشد موسسه اخالق و تربیت .
 • روانشناسی شخصیت در مقطع کارشناسی ارشد موسسه اخالق و  تربیت قم.
 • روش تحقیق پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد موسسه اخالق و تربیت قم زیر نظر وزارت علوم.
 • و...

سوابق اجرایی:

 • مدیر کارگروه کودک مراکز مشاوره حوزه های علمیه کشور
 • دبیر پژوهش مرکز مشاوره موسسه امام خمینی(ره)
 • و...

 

ایتا روبیکا