جناب آقای دکتر مهدی فدایی

فدایی

مهدی فدایی

 

 

 

مرتبه علمی عضو هیئت علمی
مرتبه استخدامی -مدیر پژوهش دانشگاه باقرالعلوم
تحصیلات اخلاق کاربردی و حرفه ای، سبک زندگی 
گروه آموزشی اخلاق و تربیت-
تاریخ تولد 21-10-1360
محل تولد مبارکه
پست الکترونیک Fadaei.ac@gmail.com

 

مدارج علمی و تحصیلی :

 

ردیفمقطع تحصیلیرشته تحصیلیحوزه / دانشگاهکشورسال شروعسال پایان
1تحصیلات حوزوی سطح سه حوزه علمیه قمحوزه علمیه قمایران1378تا کنون
2دکترامدرسی معارف(اخلاق اسلامی)دانشگاه معارف اسلامیایران13921396
3کارشناسی ارشد فلسفه دیندانشگاه تهرانایران13891391
4کارشناسی سطح دو حوزهحوزه علمیه قمایران13781388

 

 

 

        تألیف کتاب : 

ردیفعنوان کتاب نویسندهنوع ( تألبف / ترجمه)ناشر / محل نشر سال انتشار
1سبک زندگی اجتماعی در اسلاممحمدتقی فعالی-مهدی فداییتالیفپژوهشکده سبک زندگی اسلامی1397
2درسنامه سبک زندگی محمدتقی فعالی-مهدی فداییتالیفپژوهشکده سبک زندگی اسلامیمنتشر نشده
3فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در سبک زندگی ایرانی اسلامیمهدی فداییتالیفموسسه آل یاسین1395
4دانش خانواده و جمعیتگروهی از نویسندگانتالیفنشر معارفمنتشر نشده
5اخلاق شهروندیمهدی فداییتالیف(کتاب مترو)موسسه آل یاسین1395
6اوقات فراغتمهدی فداییتالیف(کتاب مترو)موسسه آل یاسین1395
7آسیب­شناسی اخلاقی برنامه­های سرگرمی دین­محورمهدی فدایی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی1402
8آیین زندگی اخلاق کاربردیعلیزاده و فداییتالیفدانشگاه معارف1401
9اخلاق پزشکیمهدی فداییتالیفتیماس1398
10اخلاق در خانهمهدی فداییتالیفتیماس1398

 

         مقالات چاپ شده در مجلات علمی : 

رديفعنوان مقالهنام مولف و همكاران به ترتيب مشاركتمشخصات مجله 
عنوان مجلهرتبه مجلهكشور محل چاپسال و ماه چاپشماره مجله 
1بازخوانی نظریه فطرت به مثابه معیار فعل و گزاره اخلاقیمهدی فدایی-رضا برنجکارمجله پژوهشنامه اخلاقعلمی پژوهشیایران1391تابسنان16 
2معرفت فطری خدا در الهیات اسلامی و الهیات کالوینیمهدی فدایی-محمدجواد فلاحمجله انسان پژوهی دینیعلمی پژوهشیایرانپاییز و زمستان30 
3بررسی تطبیقی معرفت فطری خدا از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلانتینگامهدی فداییمجله اندیشه نوین دینیعلمی پژوهشیایرانزمستان35 
4تعارض اخلاقی در تغافل از انحراف اخلاقی همسر در مواجهه با وظیفه تربیت اخلاقی فرزندانمهدی فداییمجله اخلاق علمی ترویجیایران1392پاییز33 
5راهبردها و اصول اخلاقی مدیریت و رهبری در   دیدگاه آیت الله آصفیمهدی فداییاندیشه ماندگار مجموعه مقالاتعلمی ترویجیایران1393-
6کارکردهای مزاح و شوخ طبعی در سیره رفتاری معصومینمهدی فدایی-محمد جواد فلاحمجله اسلام و روانشناسیعلمی پژوهشیایران139416
7نسبت سنجی سبک زندگی و معنای زندگی در اندیشه آلفرد آدلرمهدی فداییپژوهشنامه سبک زندگیعلمی ترویجیایران13952
8استعمال الفاظ جنسی در سبکهای ارتباط کلامی در محک اخلاق دینیمهدی فداییپژوهشنامه سبک زندگیعلمی پژوهشیایران13976
9تبیین فلسفی جنبه اخلاقی طنزهای قومیتی و جنسیتیمهدی فداییمجله هنر و رسانه دینیعلمی ترویجیایران13971
10خوانش دیدگاه­های دینی و غیردینی در نسبت سنجی داوری اخلاقی و زیباشناسیِ   اثر هنریمهدی فداییهمایش رسانه دینیعلمی تخصصیایران1397 
11اندیشمند سبک زندگی: ماکس وبرمهدی فداییطعم زندگیتخصصیایران13951
12اندیشمند سبک زندگی: تورستاین وبلنمهدی فداییطعم زندگیتخصصیایران13954
13اندیشمند سبک زندگی: رابرت باکاکمهدی فداییطعم زندگیتخصصیایران13955
14اندیشمند سبک زندگی: آبراهام مزلومهدی فداییطعم زندگیتخصصیایران13956
15مصرف گراییمهدی فداییپایس سبک زندگیفرهنگی اجتماعیایران139513
16درآمدی بر روش­شناسی حل چالش­های رفتاری در ساحت­های  امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی (با تأکید بر گستره دانشی فقه اطلاعات)مهدی فداییهمایش فقه اطلاعاتعلمی ترویجیایران1396در مرحله نگارش
17علل و زمینه های زشتی زدایی از گناهانمهدی فداییره توشه ماه محرمتخصصیایران1395-
18

راه‌کارهای نهادینه سازی روحیه پرهیز از مصرف و تجمل گرایی در بین زنان

 

مهدی فداییره توشه ماه مبارک رمضان تخصصیایران1397 
19الگوی احترام در گردشگری دینی با تاکید بر صنعت گردشگری ایرانمهدی فدایی و سیدعلی حسینیپژوهشنامه اخلاقعلمی پژوهشیایران1401در حال چاپ
             

 

 

   

سوابق تدریس :

ردیفعنوانسازمان / موسسه سال(های)
1مدرس رسمی حوزه علمیه اصفهانحوزه های علمیه اصفهان1384-1389
2اخلاق اسلامیدانشگاه پردیس فارابی1394
3فلسفه اخلاقدانشگاه معارف اسلامی1395-1396
4اخلاق کاربردیدانشگاه معارف اسلامی1396-1397

 

 

 

سوابق مشاوره و راهنمایی :

ردیفعنوانسازمان / موسسه سال(های)
1اخلاق مذاکره؛ اصول و روشهاموسسه اخلاق و تربیت1395-1394
2اصول و چالشهای اخلاقی حمل و نقل برون شهری دانشگاه معارف اسلامی1395
3پوشش در آیات و روایات با رویکرد سبک زندگی اسلامیدانشگاه معارف اسلامی1395
4اخلاق خرید با رویکرد اسلامیمدرسه معصومیهدرحال انجام
5کاربست علم النفس فلسفی در اخلاق فلسفیدانشگاه باقرالعلومدرحال انجام
6آسیب شناسی اخلاقی استفاده از شبکه های اجتماعی در کاربران حوزویدانشگاه معارف اسلامی1400
7اخلاق دوره نوجوانی از منظر منابع اخلاق اسلامیدانشگاه معارف اسلامی1399
8اخلاق ارتباط با ناشنوایاندانشگاه معارف اسلامی1400
9اخلاق گردشگری از منظر اسلام موسسه اخلاق و تربیت1399
10کارکردهای اخلاق از منظر قرآن کریمدانشگاه باقرالعلوم1398
11بررسی اصل انصاف در هوش مصنوعی؛ مسائل و چالش هادانشگاه باقرالعلوم1400در حال انجام
12بررسی اصل مسئولیت پذیری در هوش مصنوعی؛ مسائل و چالش هادانشگاه باقرالعلوم1400 در حال انجام

 

سوابق اجرایی :

ردیفعنوان   مسئولیتسازمان / موسسه سال(های)
1مسئولیت آموزش حوزه علمیه خمینی شهر اصفهان1386-1388
2مشاوره تحصیلی حوزه علمیه اصفهان1387-1388
3کارشناس گروه اخلاق اسلامی معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی1389تاکنون
4کارشناس مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاقمعاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی1389تاکنون
5پژوهشگر گروه سبک زندگی موسسه آل یاسین1394تا کنون
6عضو تحریریه مجله دوماهنامه پایش سبک زندگیموسسه آل یاسین1394تا کنون
7عضو تحریریه مجله علمی تخصصی مطالعات معارف اسلامیدانشگاه معارف اسلامی1394تا کنون
8عضو شورای علمی انجمن اخلاق اسلامیدانشگاه معارف اسلامی1394-1393
9مدیر گروههای علمی پژوهشکده سبک زندگیپژوهشکده سبک زندگی اسلامی1396تاکنون

 

     

سوابق پژوهشی  در موسسات

ردیفعنوان   پژوهشمحل سال
1طرح تجمیع پایان نامه های حوزه اخلاقدانشگاه معارف اسلامی قم1391
2مدخل نویسی دائره المعارفدانشنامه پیامبر اعظم-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه1391
3ارزیابی مقالات مجله های مختلف مانند پژوهشنامه اخلاق، اندیشه نوین دینی1392 تاکنون
4کتاب شناخت نظام اخلاق اسلامجامعه المصطفی العالمیه1393-1394
5بازنگری و باز نویسی فصل اول کتاب درسی آیین زندگی (اخلاق کاربردی) ویژه رشته های علوم پزشکی.معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی1392
6شرکت در جلسه نقد کتابهای درسی معارف اسلامی «کتاب اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم اسفند1390».نهاد رهبری در دانشگاه ها1393
7شرکت در جلسه نقد کتابهای درسی معارف اسلامی «کتاب اخلاق خانواده1393».نهاد رهبری در دانشگاه ها1393
8اخلاق طنز در اسلامصندوق حمایت از پژوهشگران1395
9آسیب شناسی اخلاقی برنامه های سرگرمی دین محورپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی1397
10درسنامه سبک زندگی خانوادگی(4جلدی)پژوهشکده سبک زندگی اسلامیمنتشر نشده است

    

 

افتخارات

 

ردیفعنوانسازمان / موسسه سال(های)
1طلبه ممتاز حوزه علمیه اصفهانحوزه علمیه اصفهان1387-88
2رتبه اول دوره دکتریدانشگاه معارف اسلامی1396
3رتبه شایسته تقدیر در هفدهمین جشنواره پایان نامه برتر جهاد دانشگاهیجهاد دانشگاهی1397
4رتبه شایسته تحسین کتاب سبک زندگی اجتماعی در اسلامکتاب سال حوزه1398

 

ایتا روبیکا