حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد شهبازی

شهبازی

محمد شهبازی

 

 

 

سوابق تحصیلی:

حوزوی:

1مقدماتاز پایه یک تا سهمدرسه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفقم 
2مقدماتاز پایه سه تا 6مدرسه امام محمد باقر علیه السلامقمدریافت مدرک سطح یک
3سطح6تا دهقمقمدریافت مدرک سطح 2
4خارجقمقمقم 
5تخصصی تاریخ اهلبیت برای سطح 3قمموسسه امام رضا علیه السلام قمقمپایان نامه تخصصی سطح سه
6شرکت در دوره حفظ کل قرآن و اتمام آن  با تفسیرقمدارالقرآن امام حسین علیه السلامقماین دوره به همراه تفسیر برگزار شد.

 

 

سوابق  تحصیلات غیر حوزوی:

1کارشناسی علوم تربیتیقمموسسه امام خمینی رحمت الله علیه(علامه مصباح)دریافت مدرک کارشناسی 
2دکتری تاریخ وتمدن اسلامیقمدانشگاه معارف قماتمام و دفاع از رسالهموضوع رساله: نهاد آموزش امامیه در عصر قاجار

 

 

 

سوابق تدریس رسمی حوزوی دانشگاهی:

1نام درسمحل تدریسوضعیت تدریستوضیحات
 

تدریس تفسیر قرآن

(تبرکا و تیمنا در ردیف اول آورده شد)

تهران حوزه علمیه  امام حسن عسکریدر 2 سال کامل معادل 4 نیمسالیک روز در هفته برای سطوح مختلف طلاب برگزار می شد.
2سیره تربیتی، فرهنگی سیاسی و تاریخ اهلبیت، تاریخ اسلام، تاریخ معاصر انقلابحوزه سفیران کرجدر حد 20 واحد درسی( 2ترم)این درس ها به همراه پرسش و پاسخ و رفع شبهات و کارگاهی به روز تدریس می شد.
3تاریخ عصر جاهلیموسسه امام خمینی(علامه مصباح)یک ترم(2 واحد)در مقطع کارشناسی
4تاریخ صفویهموسسه امام خمینی (علمه مصباح)3 ترم (8واحد)در مقطع کارشناسی
5سیره معصومینمدرسه  علمیه مشکات تحت نظر مقام معظم رهبری(تهران و قمیک ترم(2 واحد)این مدرسه در تهران برای دانشجویان جذب شده به حوزه می  باشد و در قم نیز دارای شعبه ای می باشد
1/6تاریخ تمدن اسلامیموسسه امام رضا علیه السلام2 ترم

برای  مقطع کارشناسی ارشد

 

در شعبه اهواز و قم

2/6تاریخ و تمدن اسلامیدانشگاه فرهنگیانیک ترم4( واحد)این ترم در تابستان برگزار شد.
7روش تحقیق و پایان  نامه نویسیدفتر تبلیغات حوزه مرکز آموزش های کاربردی3سال(6ترم)این دوره ها برای طلاب سطوح عالی برگزار می گردد.
8تاریخ ادیان و آشنایی با ادیان بزرگجامعه المصطفی آشتیان99تا الانسه ترم
9تاریخ تمدن اسلامیجامعه المصطفی آشتیان99 تا الانسه ترم
10تایخ تشیع 1و2موسسه امام خمینی ره99تا الاندو ترم
11تاریخ نگاری انقلاب اسلامیمرکز جهاد امام خامنه ای97-98یک ترم برای مقطع  کارشناسی  ارشد
12تاریخ خلفای عباسی و امویموسسه امام خمینی رهسال های متعددچند ترم
13تاریخ امامان شیعهموسسه امام خمینی ره1399-400دو ترم
14متون تاریخی، مهدویت و تاریخ از منظر قرآنموسسه امام خمینی ره1399-1401چندد ترم
14تاریخ صدر اسلام دانشگاه معارف1400-1401برای مقطع کارشناسی ارشد که ادامه دارد..
15تاریخ تحلیلی و تاریخ تمدندانشگاه علم و صنعت1400 تا کنونکارشناسی
16منظومه فکری تمدنی رهبر معظم انقلابدانشگاه فرهنگیان اراک1401در دو دانشگاه فرهنگیان

 

سوابق تدریس غیر رسمی و دوره های کوتاه مدت:

3دوره مهدویتقم یک دورهدانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز 
5کتب شهید مطهری در موضوعات مختلفدانشگاه چمران طرح صافات بسیج دانشجوییچند دوره متوالی در تابستان ها 
6دوره جریان شناسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام با محوریت تبیین مباحث روز با تطبیق تاریخییزد و کرمان95در قالب یک تیم این برنامه در این دو استان برای جامعه نخبگانی تدریس شد.
7دوره های  تربیت و تعالی با عنوان سیره معصومین در مجموعه دانشگاه شهید محلاتی   برای پایورانقم  چندین دوره96زمستانعلویون قم- شهید محلاتی و..
8ولایت فقیهقمدوره برای داشجویان دانشگاه آزاد 
10طرح اندیشه کلی حضرت آقاقم- تهران و...چندین دوره مختلف برای دانشجویان 
11نشست علمی شاخصه های تمدن نوین اسلامیجامعه المصطفیدر سطح ملی 
12نشست بررسی بیانیه گام دوم شیراز روحانیون تمدن ساز 
13دوره تاریخ صدر اسلام پاکدشت حوزه امام صادق عطلاب 

 

 

سوابق پژوهشی:

 

1کتاب عصیان اصحاب با موضوع ((تحلیل و بررسی علل مخالفت صحابه  با پیامبر خدا در عصر حیات حضرت بود)) 

 

 

.کتاب

2کتاب نهاد آموزش عصر قاجار بررسی چگونگی انتقال از آموزش سنتی به مدرن 

 

کتاب

  همکاری در تدوین کتاب تاریخ تمدن اسلامی دانشگاهها با آقای اسعدیفصل(بررسی عوامل انحطاط تمدن اسلامی)  این کتاب که اماده چاپ برای سال تحصیلی جدید است.

اتمام و تحویل و تایید کار  در 30 صفحه  کار پژوهشی و با نگاه نو صورت گرفته است.

 

 

کتاب
 این مجموعه به پیشنهاد سازمان تبلیغات بوده که به آسیب های عزاردای  ونقد آن می پردازدهنوز به چاپ نرسیده است. و با اصلاحات مختصر آماده چاپ می باشد. کتاب ناتمام
3

 

مقاله علمی پژوهشی آسیب شناسی آموزش نوین به ایران با تاکید بر مبانی و روش ها

 

 

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

مقاله
4

 

مقاله علمی پژوهشی پیامد سنجی استکبار در جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن

 

فصلنامه علمی پژوهشی قرآن و تمدن

 

مقاله
 

مقاله علمی پژوهشی واکاوی نقش جریان­های فکری در تنوع فضاهای آموزشی عصر قاجار 

 

 در دست ارزیابیبرای ارزیابی در مجله  فرهنگ و تمدن مقاله
 

آثار فقه اجتماعی

در زندگی اجتماعی شیعیان امامیه عصر حضور اهل­بیت

در دست ارزیابی استمجله مطالعات اجتماعی دفتر پزوهشگاه حوزه و دانشگاهمقاله
5مقاله  جنبش های شیعی که  دولت تشکیل دادند.که به بررسی و تبیین حال آن ها و علل و عوامل موفقیت و شکست آنها می پردازداین مقالات به جهت ضرورت اتمام رساله در مراحل آماده سازی هستندمورد تایید اساتید قرار گرفته و اصلاحات صورت گرفته است. مقاله
6مقاله بررسی عوامل فکری پویایی تمدن اسلامی از نگاه ادام متزاین مقالات به جهت ضرورت اتمام رساله در مراحل نهایی آماده سازی هستند.مورد تایید اساتید قرار گرفته و اصلاحات صورت گرفته است.مقاله
7مقاله معرفی اسنادی کتاب اعلام الوریاین مقالات به جهت ضرورت اتمام رساله در مراحل نهایی آماده سازی هستند.

مورد تایید اساتید قرار گرفته و اصلاحات صورت گرفته است.

 

مقاله
 بررسی مداخل تاریخ تمدن و تاثیر تمدن اسلامی بر ایرانپذیرش مدخل نویسی مدخل های تاریخی تمدنی در دانشنامه حوزه علمیه قم 

مقاله

 مدخل 

 مجموعه های معارفیبرای کارگروه قرآنی خاتم الاوصیای سپاهاین مجموعه ها کتب درسی این مجموعه هستند در قالب اندیشه اسلامی و احکام دین .درسنامه
8بازبینی و اصلاح  مجموعه درسنامه 6 جلدی موسسه امام خمینی ره  درسنامه
9بازبینی و اصلاح  مجموعه درسنامه نقد متون تاریخی عربی  موسسه امام خمینی رهدر دست اقدام  درسنامه
 بازبینی و اصلاح  مجموعه درسنامه نقد متون تاریخی فارسی  موسسه امام خمینی رهاتمام درسنامه
8دبیری گروه تاریخ تدوین کتب درسی حوزه علمیه

آماده سازی مطالعاتی و پیشینه یابی و مصداق یابی کتب تاریخی سطح یک و دو حوزه

 

پژوهش هایی در راستای تغییر کتب تاریخی حوزه صورت گرفته است.پژوهشی- اجرایی
 دبیری لجنه تاریخ بسیج اساتید حوزه علمیه قمنقد و بازنویسی کتب تاریخی آموزش و پرورش و موضوعات تاریخی از خروجی های لجنه تاریخ است.کل کتب تاریخی از کلاس چهارم ابتدایی تا دوازدهم مورد بررسی و نقد در 4 محور تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، تاریخ معاصر و تاریخ تمدن قرار گرفته است.پژوهشی - اجرایی
 مسوولیت واحد پژوهشی مجتمع نور سازمان تبلیغاتچندین جزوه در موضوعات مختلف اخلاقی و مباحث روز به چاپ رسیده است. پژوهشی - اجرایی
 سردبیر برنامه زنده تاریخی در شبکه جهانی ولایتموضوعات مختلف در برنامه پیام تاریخ بررسی و مدیریت می شد پژوهشی - اجرایی
9بسته سبک زندگی با توجه به نگاه رهبری بزرگوار و سوالات  رهبری در خراسان شمالی در راستای سبک زندگی اسلامی.این مجموعه به سفارش آستان مقدس حضرت معصومه علیها سلام در ده هزار نسخه به چاپ و برای زایرین تقدیم شد. بسته علمی
 چاپ چندین مجموعه در حرم مطهر به صورت های جزوه و ...دهه فجر/شهید مطهری/حضرت زینب کبری/حضرت فاطمه معصومه/این مجموعه ها برای عموم زوار بوده است که در مناسبت های مختلف چاپ می شد.مجموعه های مناسبتی
10ناقد کرسی علمی ترویجی بررسی استکبار درونی در مرکز پژوهش های تمدنی  ناقد کرسی
11ناقد جلسه نقد کتاب درسی تاریخ تحلیلی صدر اسلام   این جلسه از سری جلسات نقد کتاب های معارفی دانشگاهها در دانشگاه معارف استناقد جلسه نقد کتاب
12کرسی علمی در ترویجی بررسی آسیب های مبانی آموزش نوین به ایران دانشگاه معارفارائه دهنده کرسی علمی ترویجی
13کرسی علمی ترویجی بررسی آسیب های روشهای   انتقال  و ابزار آموزش نوین به ایران در عصر قاجار دانشگاه معارفارائه دهنده کرسی علمی ترویجی
14بررسی مقالات علمی پژوهشی در نشریه مطالعات تمدنی  ارزیاب مقاله
15    
7    
8    

 

اجرایی:

1

 

مسولیت کانون فرهنگی تربیتی یالثارات الحسین ع از سال 90با برنامه های فرهنگی اجتماعی سیاسی جز کانون های برتر در سطح استان

 

سوابق تبلیغی:

1تبلیغ در مدارس و دبیرستان ها و دانشگاهها مختلف از سوی مرکز پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه ی قم در ایام و مناسبتها 

4سال

 

معاونت تبیلیغ و دفتر تبلیغات و ...چندین سال امام جماعت مدارس راهنمایی و حاضر در کلاس درسی آنان
2کانون فرهنگی در منطقه محروم شیخ آباد و نیروگاه قمده سالبرنامه های تربیتی و پرورشیکه نیروهای زیادی از این کانون جذب حوزه و دانشگاه و مراکز سپاه و دیگر شده اند
3مسولیت تربیتی خادمیاران نوجوان حرم مطهر3 سالحرمبرنامه های تربیتی و مشاوره ای در قالب خادمیاران برگزار می گردد.
4سخنران دوره های حرم مطهر برای رده های مختلف سپاه در شخصیت شناسی حضرت فاطمه معصومه س 5 سالحرم مطهر از اساتید حرم بوده که در برنامه ی دورها ی مختلف به زوار خدمات رسانی می شود که یکی از این دسته مخاطبان ثابت رده های سپاه می باشند
5

دانشگاه امام حسین علیه السلام

 

برای چندین بار

 

 

از طرف مرکز اعزام سپاه 
 مراکز مختلف سپاه (اهواز و بندرعباس و اصفهان و...)از سال 1384از طرف مرکز اعزام سپاه 
6

دانشگاه امام علی سپاه قدس تهران

 

یک دهه از طرف مرکز اعزام سپاه 
7سر گروه حلقه های صالحین بسیجیک سالپایگاه بسیججهت آموزش و انتقال تجربیات به مربیان صورت می گیرد.

 

ایتا روبیکا