جناب آقای دکتر یعقوب توکلی

دکتر یعقوب توکلی

دکتر یعقوب توکلی

 

 

 

نامش را می‌توان در میان نگارندگان کتاب تاریخ سوم دبیرستان یافت. هر چند که کتاب « اسلام گرایی در مصر‌»‌ش، او را در جوانی مشهور کرده‌بود. یعقوب توکلی کارشناس تاریخ است و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی که دانش‌های حوزوی را نیز تحصیل کرده است . امروزه مقالات بسیاری از وی در این سه حوزه یافت می شود. اما او را باید در تاریخ پس از شهریور 20 خبره دانست. نظریه‌پردازی او درباره جریان‌های تاریخ نگاری در ایران، به گفتمانی در این حوزه تبدیل شده‌است.تدوین و نقد خاطرات شخصیتهای پهلوی مانند «جهانگیر تفضلی» و «علی امینی»، «اسلام گرایی در مصر» با نگاه به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران در مصر، «دار بر دوش» (زندگینامه داستانی شهید سید علی اندرزگو) و سه کتاب در دست انتشار«راز درخت سیب» (بررسی شبه داستانی نظریات مربوط به انقلاب اسلامی)، « نظریه انقلاب و تروریسم در ایران» و مجموعه مفصل «نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی» از جمله فعالیت‌های ایشان در خصوص انقلاب اسلامی است.

نام و نام خانوادگی : یعقوب - توکلی

سال و محل تولد : 1346 - آمل

ایمیل : tarikhiran110@yahoo.com

سوابق تحصیلی :دانشگاهی: کارشناسی علوم سیاسیکارشناسی ارشد روابط بین الملل

تحصیلات حوزوی: سطح چهار

سایر تخصص ها براساس اولویت :جریان شناسی تاریخ نگاری – جریان شناسی سیاسی – جنبش های اسلامی – تاریخ تحولات معاصر – تاریخ دفاع مقدس – شخصیت شناسی معاصر

فعالیت های اجرایی :سردبیر نشریه زمانه

دبیر تاریخ نشریه پنجرهمدیر گروه تاریخ تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیمدیر گروه ارشاد و تبلیغ مرکز پژوهش های مجلسمدیر گروه شهدا در پروژه دائره المعارف دفاع مقدس

فعالیت های آموزشی :تدریس در دانشگاه سورهتدریس در دانشگاه شهید بهشتیتدریس در دانشگاه شاهدتدریس در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

فعالیت های علمی - پژوهشی :تألیف بیش از 20 اثر علمی و پژوهشیاسلام گرایی در مصر فرهنگنامه جاودانه های تاریخ (7 جلد) خاطرات علی امینی خاطرات جهانگیر تفضلیسبک شناسی تاریخ نگاری و نظریه انقلاب و تروریسمکنکاش در تاریخ نگاری معاصر

تاریخ جنبش دانش آموزی در ایران

طرح های پژوهشی :فرهنگنامه جاودانه های تاریخ - بنیاد شهید انقلاب اسلامی (7 جلد)

فعالیت های فرهنگی – اجتماعی :تدریسآموزشتبلیغ

آثار و مکتوبات :مقالات: مجموعه مقالات متنوع در حوزه تاریخ نگاریمجموعه مقالات در ماهنامه زمانه، سوره، پنجره و...

ایتا روبیکا