دوره بررسی و نقد انجمن حجتیه

وضعیت: 
باز
مهلت ثبت نام: 
18اسفند ماه لغایت 13 فروردین ماه
زمان شروع و اتمام دوره: 
15 فروردین ماه لغایت30 فروردین ماه

دروس دوره

نقد انجمن حجتیه
حجت الاسلام و المسلمین رضا اکبری آهنگر