کارگاه تربیت و اصلاح رفتار

کارگاه تربیت و اصلاح رفتار

کارگاه تربیت و اصلاح رفتار

 

تعریف کاربری در سامانه آموزش مجازی، هر یکشنبه انجام می شود و پیامک می گردد

نحوه برگزاری:
مجازی
مدت زمان:
14ساعت
مهلت ثبت نام:
مهلت ثبت نام پایان رسیده
زمان شروع دوره:
دوره شروع شده است
زمان اتمام دوره:
دوره اتمام یافته است
سامانه آموزش مجازی
راهنمای ثبت نام
ارتباط با کارشناسان
گواهی دیجیتال
زمان ثبت نام به اتمام رسیده است
اصول تغییر رفتار
ترسیم خط پایه
تعاريف‌ تاريخچه‌ اصلاح و تغییر رفتار
تمرین فنون تغییر رفتار نامطلوب(تنش زدایی ،غرقه سازی ، جرأت ورزی)
روش های ایجاد رفتار تازه
روش های تغییر رفتار در آموزه های دینی
روش های یادگیری رفتار(شرطی سازی کلاسیک،شرطی سازی عامل،یادگیری مشاهده ای)
طرح تغییر رفتار
فنون ایجاد رفتار مطلوب(تقویت اقتصاد ژتونی ، شکل دهی رفتار، الگوسازی)
نحوه ی تشخیص رفتار نا بهنجار
ایتا روبیکا