رفتن به محتوای اصلی

روش بیان احکام

روش بیان احکام

منشاء اشتباه در پاسخگویی در مسائل شرعی
1_قیاس اولویت
حکم نماز در حالی که لباس به آب دهان یا خون گربه آلوده شده است، چیست؟ خون سگ چطور؟
2_عدم توجه به استثنائات
3_عدم توجه به تفاوت شروط
4_حذف بعضی از الفاظ فتاوا
5_خلط بین حرمت و بطلان

چند نمونه از حرامهای غیر مبطل:

وضو بانوان در انظار نامحرم.
سه مرتبه شستن در وضو.
وضوی اغترافی از ظرف غصبی و طال و نقره در صورت عدم انحصار ظرف.
وضو در مکان غصبی.
نماز خواندن جلوتر از قبر معصوم علیه السالم در صورت بی احترامی.
نماز خواندن در جایی که ماندن یا ایستادن در آن حرام است.
6_خلط بین حرمت و نجاست
به عنوان مثال: آب انگور اگر جوش بیاید حرام میشود نه نجس مگر آنکه معلوم شود مست کننده شده است.


 نگارنده: حجت الاسلام والمسلمین رضا هوشیاری

ایتا روبیکا