رفتن به محتوای اصلی

مهارت های تربیت کودک

مهارت های تربیت کودک
تعریف رشد رشد یعنی تغییراتی که به طور مستمر در طول زندگی ارگانیسم (از لحظه انعقاد نطفه تا لحظه‏ی مرگ) بوجود می آید. تعریف روانشناسی رشد روانشناسی رشد علمی است که جریان تحولات و تغییرات جسمی، ذهنی، عاطفی و عملکرد اجتماعی فرد را در طول زندگی مطالعه میکند و هدف آن مطالعه، چگونگی تغییر اشخاص و ثبات برخی ویژگیهای آنهاست. جنبه هاي اساسی رشد و تحول کودکان: جسمی – حرکتی شناختی عاطفی خلاقیت اجتماعی کلامی نگارنده: دکتر مبین صالحی
مستندات
پیوست Size
مهارت های تربیت کودک 489.53 کیلوبایت
ایتا روبیکا