والدین و آموزش مسایل جمیعت

والدین و آموزش مسایل جمیعت
پدید آورنده(ها):
مترجم(ان):
سال نشر:
1384
گروه سنی:

امروزه مسأله ی جمعیت و بررسي آن، موضوعی است که در بسیاری از کشورهای جهان نظر مسئولان را به خود جلب کرده است. محتوای این کتاب ضمن پرداختن به این موضوع، (تأثیر و پیامدهای جمعیت ) را در ابعاد مختلف مطرح می کند.

ایتا روبیکا