روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲)

روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
پژوهش در هزاره سوم آن چنان در همه جوانب تمدن بشری تعیین کننده و راهگشا شده است که می توان گفت تمامی ابعاد زندگی انسان و البته تعلیم و تربیت و شیوه های آن متأثر از این پدیده است. کاربرد رایانه و اینترنت ضمن اینکه بر غنا و وسعت پژوهش ها افزوده است، انتظار محققان و سازمان ها و البته دانشگاه ها را نیز نسبت به کیفیت و کاربرد پژوهش ها افزایش داده است. كتاب حاضر براي دانشجويان رشته علوم تربیتی در مقاطع كارشناسي و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلي درس «روش تحقیق در علوم تربیتی» به ارزش 3 واحد تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه دانشگاهي، ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند. فهرست کتاب شامل: -مقدمه مترجم -فصل اول: پژوهشهاي تربيتي: ماهيت و ويژگيهاي آن -فصل دوم: شناسايي مسأله پژوهشي -فصل سوم: بررسي پيشينه پژوهش (ادبيات تحقيق) -فصل چهارم:اصول طرح پژوهش -فصل پنجم: طبقه‌بندي پژوهشهاي تربيتي -فصل ششم: پژوهش آزمايشي (تجربي) -فصل هفتم: پژوهش شبه آزمايشي -فصل هشتم: پژوهش زمينه‌يابي -فصل نهم: پژوهش تاريخي -فصل دهم: پژوهش قوم‌نگاري -فصل يازدهم: پژوهشهاي ديگر -فصل دوازدهم: طرحهاي نمونه‌گيري -فصل سيزدهم: اندازه‌گيري و جمع‌آوري داده‌ها -فصل چهاردهم: تجزيه و تحليل آماري داده‌ها -فصل پانزدهم: اطلاع‌رساني درباره پژوهش -پيوستها -پيوست يك: راه حل تمرينها -پيوست دو: جداول -واژه‌نامه توصيفي -واژه‌نامه -منابع و مآخذ -در پایان هر فصل خلاصه آن و تمرینهایی درج شده است
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روشهای پژوهش در علوم تربیتی‌ (ویراست ۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان