معلم یک دقیقه‌ای

معلم یک دقیقه‌ای
پدید آورنده(ها):
مترجم(ان):
محل نشر/ناشر:
سال نشر:
1395
گروه سنی:

کتاب حاضر، توصيف احوال و انديشه‌هاي معلم موفقي است که با شيوه‌اي‌ آسان به تقويت و پرورش عزت نفس، ابتدا در خود و سپس در شاگردانش، پرداخته و فرآيند جديدي از يادگيري به وجود آورده است‌ که تمام عمر پايدار مي‌ماند. اين کتاب مشتمل بر مجموعه گزارشاتي است از يک کلاس درس که در آن‌ها همه مي‌آموزند چگونه آموزگار خوبي باشند و هم آموزنده قابلي. اصل اساسي‌ انديشه‌هاي آموزگار يک‌ دقيقه‌اي چنين است که هريک از ما، در هرلحظه، هم دانش‌آموزيم‌ و هم آموزگار. هنگامي در بهترين وضعيت‌ هستيم که خود آنچه را که مي‌خواهيم به خود بياموزيم.

ایتا روبیکا