کاروانی با سیزده کجاوه: تجلی‌گاه سیزده‌گانه مادران عروج: آمنه، خدیجه، فاطمه‌بنت اسد، زهرا، شهربانو...

کاروانی با سیزده کجاوه: تجلی‌گاه سیزده‌گانه مادران عروج: آمنه، خدیجه، فاطمه‌بنت اسد، زهرا، شهربانو... , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1385
گروه سنی: 
چکیده: 
این کاروان، سیزده کجاوه دارد و در هر کجاوه، پا به پایِ معصومی قدمی برمی داریم و در حینِ حرکت به تکلّم تاریخی آن بزرگ، که مرور داستان سکونت مادر خویش بر خاک است، گوش فرا می دهیم. پس این اثر، تجلی گاه سیزده گانه این مادرانِ عروج است: آمنه، خدیجه، فاطمه بنت اسد، زهرا، شهربانو، فاطمة بنت الحسن، امّ فروه، حمیده، نجمه، خیزران، سمانه، حدیثه و نرجس(س)
کاروانی با سیزده کجاوه: تجلی‌گاه سیزده‌گانه مادران عروج: آمنه، خدیجه، فاطمه‌بنت اسد، زهرا، شهربانو... , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کاروانی با سیزده کجاوه: تجلی‌گاه سیزده‌گانه مادران عروج: آمنه، خدیجه، فاطمه‌بنت اسد، زهرا، شهربانو... , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کاروانی با سیزده کجاوه: تجلی‌گاه سیزده‌گانه مادران عروج: آمنه، خدیجه، فاطمه‌بنت اسد، زهرا، شهربانو... , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کاروانی با سیزده کجاوه: تجلی‌گاه سیزده‌گانه مادران عروج: آمنه، خدیجه، فاطمه‌بنت اسد، زهرا، شهربانو... , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کاروانی با سیزده کجاوه: تجلی‌گاه سیزده‌گانه مادران عروج: آمنه، خدیجه، فاطمه‌بنت اسد، زهرا، شهربانو... , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان