از این باغ شرقی (نظریه‌های نقد شعر کودک و نوجوان)

از این باغ شرقی (نظریه‌های نقد شعر کودک و نوجوان)
پدید آورنده(ها):
مترجم(ان):
سال نشر:
1387
گروه سنی:

اثر حاضر با ارائه مجموعه‌ای از نظریه‌ها و ابزارهای نقد در حوزه نقد ادبی معاصر تلاش دارد تا زمینه‌هایی برای شناسایی نقد شعر کودک و نوجوان فراهم کند. در عرصه نظریه‌ها، مؤلف هم از نظریه‌های کلاسیک شرقی و هم نظریه‌های معاصر غربی سود می‌جوید؛ با این حال ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت شناخت و توجه به نظریه‌ها و ابزارهای نقد جدید،در به کارگیری ابزارهای نقد شعر کودک و نوجوانان، دستاورد نظریه‌پردازان و منتقدان فرهنگ و ادب ایرانی‌ ـ‌ اسلامی را آسانتر و کارسازتر می‌یابد. کتاب حاضر با بررسی دقیق بسیاری از مجموعه‌‌های شعر کودک و نوجوان و تحلیل آنها مبتنی بر آرایه‌ها و ابزارهای زیبا‌شناسی سخن پارسی و برجسته کردن نقاط قوت و ضعف آنها می‌تواند نمونه‌ای درخور برای بحث‌های بنیادین و ضروری درباره مبانی نظری شعر کودک و نوجوان فراهم نماید.

ایتا روبیکا