دست و دریا: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت ابوالفضل العباس (ع)

دست و دریا: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت ابوالفضل العباس (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1383
گروه سنی: 
چکیده: 
این اثر که هشتمین مجموعه از سری کتاب های شعر معاصر مذهبی می باشد, کتاب حاضر که بانوی صبر نامیده شده و به ستایش حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) اختصاص یافته است و حاوی اشعاری با نام های: روح تشنگی، در باران نیزه، ماه سبز، زلزله در شط، شراب عطش، شکوفایی ترین تاریخ و ... می باشد.
دست و دریا: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت ابوالفضل العباس (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دست و دریا: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت ابوالفضل العباس (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دست و دریا: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت ابوالفضل العباس (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دست و دریا: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت ابوالفضل العباس (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دست و دریا: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت ابوالفضل العباس (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دست و دریا: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت ابوالفضل العباس (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دست و دریا: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت ابوالفضل العباس (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دست و دریا: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت ابوالفضل العباس (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دست و دریا: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت ابوالفضل العباس (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان