بانوی صبر: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت زینب (ع)

بانوی صبر: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت زینب (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1383
گروه سنی: 
چکیده: 
این اثر که نهمین مجموعه از سری کتاب های شعر معاصر مذهبی می باشد, کتاب حاضر که بانوی صبر نامیده شده و به ستایش حضرت زینب (س) اختصاص یافته است و حاوی اشعاری با نام های: شکوه غیرت، امتداد زخم، اگر زینب نبود، شام غریبان، زن اما مرد، ای خورشید و ... می باشد.
بانوی صبر: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت زینب (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان
بانوی صبر: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت زینب (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان
بانوی صبر: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت زینب (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان
بانوی صبر: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت زینب (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان
بانوی صبر: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت زینب (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان