سپیده هشتم: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش امام رضا (ع)

سپیده هشتم: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش امام رضا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1383
گروه سنی: 
چکیده: 
این اثر كه سپیده هشتم نام گرفته و به ستایش امام رضا (ع) اختصاص یافته است، حاوی اشعاری با عناوین: كبوترانه، ماه هشتم، خورشید خراسان، دخیل و ... میباشد. ابیات زیر از شعر زیارت انتخاب گردیده كه توسط آقای بهروز یاسمی سروده شده است. نشسته ام به شفاعت مرا جواب مكن / از استجابت عشق من اجتناب مكن / مرا كه تشنه عطشان چشمهات شده ام / اسیر وسوسه ساكت سراب مكن ...
سپیده هشتم: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش امام رضا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
سپیده هشتم: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش امام رضا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
سپیده هشتم: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش امام رضا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
سپیده هشتم: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش امام رضا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
سپیده هشتم: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش امام رضا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
سپیده هشتم: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش امام رضا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان