آخرین سپیده: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت مهدی (عج)

آخرین سپیده: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت مهدی (عج) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1383
گروه سنی: 
چکیده: 
در چشم مخاطب شعر امروز, شعر مذهبی (همچون گذشته) عرصه تنگ مجالی ها نیست. میدان تکرار در تکرار نیست. ادبیات مذهبی, سرزمین دانایی در سرودن و توانایی در پرداخت مضامین انسانی است. این اثر که یازدهمین مجموعه از سری کتاب های شعر معاصر مذهبی می باشد, برای آشنایی بیشتر خوانندگان با اصل تلاش 25 ساله شاعران مسلمان ایران, در عرصه شعر مذهبی تدوین یافته است. کتاب حاضر که آخرین سپیده نامیده شده و به ستایش امام زمان (عج) اختصاص یافته است, حاوی اشعاری با نام های: این ابتدای سبز, افق ها سبز در سبزند, آخرین طوفان و ... می باشد. در پایان به ابیاتی از شعر تعجیل سروده سید اکبر میر جعفری اشاره می شود: چه می شد اندکی در آمدن تعجیل می کردی / هوای مهربانی را شبی تعدیل می کردی / و آن شب چون نسیم صبحگاهی بر سر راهت / بهار خنده هایت را نثار ایل می کردی ...
آخرین سپیده: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت مهدی (عج)
آخرین سپیده: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت مهدی (عج)
آخرین سپیده: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت مهدی (عج)
آخرین سپیده: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت مهدی (عج)
آخرین سپیده: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت مهدی (عج)
آخرین سپیده: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت مهدی (عج)
آخرین سپیده: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت مهدی (عج)
آخرین سپیده: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش حضرت مهدی (عج)