فرهنگ‌نامه‌ی سوره‌های قرآن به زبان ساده

 	فرهنگ‌نامه‌ی سوره‌های قرآن به زبان ساده
پدید آورنده(ها):
مترجم(ان):
محل نشر/ناشر:
سال نشر:
1392

این اثر که با زبانی روان و ساده نوشته شده، نه تنها برای گروه سنی نوجوانان بلکه برای جوانان و حتی بزرگسالان نیز سودمند است. این کتاب توانسته با بخش بندی کل مطالب در قسمت های تفسیر سوره قرآن، سوره در یک نگاه، درباره نام سوره و بخش ارزشمند و جذابِ فرازهایی از سوره، به درک بهتر و بیشتر معنا و مفهوم کلام پروردگار برای مخاطبان کمک کند. قرآن کریم، 114 سوره دارد و «فرهنگ نامه سوره های قرآن به زبان ساده» نیز از 114 بخش تشکیل شده که هر بخش به یک سوره اختصاص دارد. هرکدام از این بخش ها دارای دو قسمت است؛ بخشی مربوط به معرفی اجمالی سوره و قسمتی که چند نکته از آیات را توضیح می دهد.
حیدری ابهری، نویسنده در مقدمه کتاب آورده:
«در مسایل تفسیری مورد اختلاف بین مذاهب، معیار ما دیدگاه اهل بیت(ع) و اصلی ترین منبع برای شان نزول ها و مباحث تاریخی و تفسیری و حدیثی، «تفسیر نمونه» و«تفسیر المیزان» بوده است.»

برای دسترسی آسان تر به موضوعات مربوطبه بخش «فرازهایی ازسوره» نمایه موضوعات این بخش تدوین و در پایان کتاب آمده است.

سوره «فاتحه» یا«حمد» آغازگر کتاب«فرهنگ نامه سوره های قرآن» است. ابتدا«سوره در یک نگاه» معرفی شده و امده که این سوره، نخستین سوره قرآن کریم است و دوبار برپیامبر نازل شده؛ یک بار در مکه و یکبار در مدینه.

پس از آن نویسنده به بحث«درباره نام سوره» و «مطالب کلی سوره» می پردازد.«فرازهایی ازسوره» عنوان بخش دیگر است که در ان نویسنده جایگاه هرسوره را مطرح می کند. سوره«ناس» آخرین بخش کتاب است.«ناس» یعنی مردم و قرآن، کتابی است که با نام و ستایش خدا آغازمی شود و با گفتگو درباره مردم به پایان می رسد.

ایتا روبیکا