احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان

احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
چکیده: 
شناخت احکام و دستورهای شرعی، گام مهمی برای عبادت و تقویت ایمان و تقرّب به خداست، این احکام در کتاب ‏های فقهی و رساله ‏های عملیه بیان شده است، اما آموزش آسان و عمومی آن، به ویژه برای جوانان، شیوه ‏ای نو می ‏طلبد، و این ضرورتی است که «احکام جوانان» در صدد پاسخ‏گویی به آن می‏ باشد. این کتاب علاوه بر بیان درس هایی از احکام اسلامی و روش ‏های آموزش آن، بسیاری از احکام جوانان را در قالب سؤال ‏های چهارگزینه ‏ای به همراه پاسخ‏نامه آنها ارائه کرده است. هم‏چنین برای استفاده بهینه، مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در احکام را در پایان کتاب به ترتیب حروف الفبا توضیح داده است.
احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
احکام جوانان: روشی نو در بیان احکام برای جوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان