کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان: گفت‌و‌گو با پیشگامان برنامه فبک (انقلابی نو در تعلیم و تربیت) (جلد ۲)

کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان: گفت‌و‌گو با پیشگامان برنامه فبک (انقلابی نو در تعلیم و تربیت) (جلد ۲)
پدید آورنده(ها):
مترجم(ان):
سال نشر:
1393
گروه سنی:

رشد اندیشه و تفکر خلاق در کودکان و نوجوانان موضوع اثر حاضر است. «در این کتاب نظرات اندیشمندان و استادان درجه اول دانشگاه‌های مختلف جهان که در زمینة فلسفه برای کودکان و نوجوانان و آموزش اخلاق و فلسفه، تحقیقات و تألیفاتی داشته‌اند. به شیوة گفت‌وگو ارائه شده است. این گفت‌وگوها در ادامة تکمیل گفت‌وگوهای کتاب «کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان(جلد ۱)» تهیه شده است. توضیح اینکه، در جلد اول روی مفهوم و چیستی فلسفه برای کودکان تکیه شده و شاخه‌های عمدة این رشته مورد بررسی قرار گرفته بود؛ اما در این جلد، گفت‌وگوها تنوع موضوعی بیشتری دارند و تلاش شده حتی سبک‌های ظاهراً متفاوت فلسفه برای کودکان هم پوشش داده شود. همچنین سعی شده جنبه‌های روان‌شناختی و تبعات فلسفی این برنامه نیز مورد توجه قرار گیرد.»