کودک خوب، رفتار بد

کودک خوب، رفتار بد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
نویسندگان کتاب حاضر در فصل اول علاوه بر ذکر اصول بنیادین و روش‌های پایه‌ای تربیت کودک، مباحث مهمی چون تقلید، ترس از غریبه‌ها، استقلال‌خواهی، بازی و اسباب‌بازی و تأثیر آن در پرورش خلاقیت کودکان، نقاشی، موسیقی، تلویزیون، رایانه و کتاب را شرح و بسط می‌دهند. فصل دوم کتاب اختصاص به پرورش مهارت‌های مختلف در کودکان دارد و موضوعات مهارت‌های اجتماعی، پرورش عزت‌نفس، انگیزه، مسئولیت‌پذیری و ... را توضیح می‌دهد. نویسندگان در فصل پایانی به مشکلات کودکان من‌جمله لجبازی، نافرمانی، پرخاشگری، خواب، تغذیه، کمرویی و دیگر مسائل مشابه می‌پردازند و راهکارهایی را برای خوانندگان ارائه می‌کنند.
کودک خوب، رفتار بد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کودک خوب، رفتار بد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کودک خوب، رفتار بد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کودک خوب، رفتار بد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کودک خوب، رفتار بد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کودک خوب، رفتار بد , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان