نوشتار درمانی: کتاب راهنمای نوشتن در مشاوره و روان‌درمانی

نوشتار درمانی: کتاب راهنمای نوشتن در مشاوره و روان‌درمانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
نقش نوشتن در درمان مشکلات روانی، مبانی زیستی درمان از طریق نوشتن، تاثیر نوشتن در بهبود و رفع مشکلات، تاثیر خواندن نوشته های خودمان، جادوی کلمات، کاربرد نوشتن در درمان های تحلیلی شناختی، کاربرد نوشتن در درمان بیماری های مزمن، شعر درمانی و تاثیر نوشتن در ترک اعتیاد از جمله مباحثی است که در بخش های اول و دوم این کتاب تشریح می شود. بخش سوم کتاب به نوشتن بر خط، توسعه مشاوره مبتنی بر متن جنبه های کاربردی و اخلاقی ارتباط الکترونیکی اختصاص یافته و در بخش چهارم، نوشتار درمانی و تربیت مشاور، نوشتن در یک گروه تمرین و ... به تفصیل تحلیل می شود. امید است، مطالعه کتاب مورد استقبال مشاوران، روان شناسان، روانپزشکان، مددکاران و همه ی علاقه مندان بهداشت روان قرار گیرد.
نوشتار درمانی: کتاب راهنمای نوشتن در مشاوره و روان‌درمانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نوشتار درمانی: کتاب راهنمای نوشتن در مشاوره و روان‌درمانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نوشتار درمانی: کتاب راهنمای نوشتن در مشاوره و روان‌درمانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نوشتار درمانی: کتاب راهنمای نوشتن در مشاوره و روان‌درمانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نوشتار درمانی: کتاب راهنمای نوشتن در مشاوره و روان‌درمانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان