لجبازی کودکان

لجبازی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر به موضوع ناهنجاری‌های رفتاری، لجبازی و نافرمانی و مقابله‌جویانه در کودکان و نوجوانان اختصاص دارد. نخست ویژگی‌ها و خصوصیات رفتاری کودکان و نوجوانان لجباز و نافرمان و اختلالات همراه با آن بیان‌شده و سپس، نقش عوامل فردی، خانوادگی و محیطی در پرورش کودکان و نوجوانان لجباز ارائه شده است. در ادامه، فن‌ها و روش‌های کنترل و اصلاح عوامل فردی و خانوادگی مورد بررسی قرارگرفته و در این خصوص، شیوه‌های درست فرزند پروری توضیح داده شده است. در پایان نیز بحثی تحت عنوان «پیشگیری از عوامل محیطی مؤثّر در اختلال لجبازی و نافرمانی» گنجانده شده است. این اثر باهدف آشنایی مربیان و والدین با ویژگی‌های کودکان لجباز و نافرمان و ارائه راهکارهای کنترل رفتار دانش‌آموزان پرخاشگر و نافرمان و کودکان و نوجوانان لجباز تدوین شده است.
لجبازی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
لجبازی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
لجبازی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
لجبازی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
لجبازی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
لجبازی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
لجبازی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
لجبازی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
لجبازی کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان