آموزش مفاهیم دینی به خردسالان: برای مربیان مهدهای کودک: کتاب مرجع

آموزش مفاهیم دینی به خردسالان: برای مربیان مهدهای کودک: کتاب مرجع , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1392
چکیده: 
تاب مرجع: آموزش مفاهیم دینی به خردسالان برای مربیان مهدهای کودک به ارائه‌ی مبانی، روش‌ها و محتوای مورد نیاز برای آموزش مفاهیم و آموزه‌های دینی و اعتقادی به کودکان می‌پردازد. بی‌شک دوران کودکی و طفولیت از حساس‌ترین دوران زندگی انسان است که پایه‌های شخصیت و اعتقادات وی در این دوران شکل گرفته و مستحکم می‌شود. ذهن خلوت و ضمیر پاک کودک، بستری آماده است برای استقرار و تمکن هر مطب و اعتقادی و صد البته مطالب و اعتقادات و ارزش‌های اصیل انسانی به دلیل انبعاث از مبدأ خلقت و هماهنگی و تناسب با روح و فطرت الهی انسان، به محض واقع شدن در جاری تعلیم و تربیت در اعماق ذهن و دل کودک خواهد نشست و هرگز چنین ذهن و ضمیری را رها نخواهد کرد. موضوع آموزش، به خودی خود، جایگاهی بس رفیع دارد و هنگامی که با مسئولیت خطیر و حساس آموزش مفاهیم دینی همراه می‌گردد، ارزش و اهمیت آن دوچندان خواهد بود. از آن‌جا که فرآیند یاددهی و یادگیری مؤثر، مستلزم برخورداری از دانش، مهارت و ابزار مناسب آموزشی و کمک آموزشی است، مجموعه کتاب‌های آموزش مفاهیم دینی به خردسالان جهت یاددهی و آموزاندن مفاهیم دین به نوآموزان ۳ تا ۴ ساله و ۴ تا ۵ ساله، تهیه و تدوین شده است. طراحی این مجموعه، به نحوی صورت پذیرفته است که علاوه بر بار دانش و مهارت‌های لازم، دربرگیرنده‌ی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و تربیتی کافی باشد.
آموزش مفاهیم دینی به خردسالان: برای مربیان مهدهای کودک: کتاب مرجع , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آموزش مفاهیم دینی به خردسالان: برای مربیان مهدهای کودک: کتاب مرجع , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آموزش مفاهیم دینی به خردسالان: برای مربیان مهدهای کودک: کتاب مرجع , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آموزش مفاهیم دینی به خردسالان: برای مربیان مهدهای کودک: کتاب مرجع , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آموزش مفاهیم دینی به خردسالان: برای مربیان مهدهای کودک: کتاب مرجع , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آموزش مفاهیم دینی به خردسالان: برای مربیان مهدهای کودک: کتاب مرجع , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آموزش مفاهیم دینی به خردسالان: برای مربیان مهدهای کودک: کتاب مرجع , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آموزش مفاهیم دینی به خردسالان: برای مربیان مهدهای کودک: کتاب مرجع , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان