می‌خوام خلاق‌تر بشم

می‌خوام خلاق‌تر بشم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
سال نشر: 
1395
چکیده: 
مجموعه پرورش ذهن کودک شامل ۷ جلد کتاب به همراه لوح فشرده است که برای پرورش ذهن کودکان ۳ الی ۷ سال در ۳۰ مبحث مختلف تدوین گردیده است. این مجموعه به همراه ۱۸۴ فایل آموزشی، فرم ارزیابی عملکرد کودک و برچسب ارائه می گردد. مجموعه حاضر خودآموز نمی باشد و برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده نیاز به آموزش دهنده در کنار کودک است که می تواند والد یا مربی باشد.هر مبحث شامل موارد زیر است: پرورش هوش شناختی IQ، پرورش هوش های چندگانه MI، آموزش فلسفه برای کودک P4C، آشنایی با مهارت های اجتماعی، آموزش مفاهیم پایه ریاضی، آموزش مفاهیم پایه علوم، شناخت آواها، لوح نویسی، پرورش خلاقیت، پرورش تفکر
می‌خوام خلاق‌تر بشم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
می‌خوام خلاق‌تر بشم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
می‌خوام خلاق‌تر بشم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
می‌خوام خلاق‌تر بشم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
می‌خوام خلاق‌تر بشم , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان