والدین هشیار: متحول ساختن خود، نیرومند ساختن فرزندان

والدین هشیار: متحول ساختن خود، نیرومند ساختن فرزندان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
نویسنده در این مجلد از مجموعه کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان، در پی معرفی راه‌های موثر متحول ساختن والدین، برای تربیت فرزندان نیرومند است. چالش‌های زندگی در دوران نوزادی و سال‌های مدرسه، راهکارهایی برای رهاسازی فرزندان از نیاز به توجه، نحوه کنار گذاشتن ایگو توسط والدین، توجه به شگفتی نهفته در تجربه‌های معمولی و بازگشت به سادگی، خطرپذیری والدین در مسیر هشیار شدن خود و نحوه رهایی از آرزوهای بزرگ از جمله مباحث کتاب است که به هشیاری والدین در مسیر تربیت فرزندان یاری می‌رساند.
والدین هشیار: متحول ساختن خود، نیرومند ساختن فرزندان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
والدین هشیار: متحول ساختن خود، نیرومند ساختن فرزندان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
والدین هشیار: متحول ساختن خود، نیرومند ساختن فرزندان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
والدین هشیار: متحول ساختن خود، نیرومند ساختن فرزندان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
والدین هشیار: متحول ساختن خود، نیرومند ساختن فرزندان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
والدین هشیار: متحول ساختن خود، نیرومند ساختن فرزندان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
والدین هشیار: متحول ساختن خود، نیرومند ساختن فرزندان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
والدین هشیار: متحول ساختن خود، نیرومند ساختن فرزندان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
والدین هشیار: متحول ساختن خود، نیرومند ساختن فرزندان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان