بازی‌های شاد و تاثیرگذار با رویکرد پرورش روان

بازی‌های شاد و تاثیرگذار با رویکرد پرورش روان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
بازی ابزاری است برای خلق شادی و کتاب حاضر این ابزار را در اختیار قرار می‌دهد. بازی‌های بزرگ‌سالان بخش آغازین کتاب است که به مخاطب بزرگ‌سال می‌آموزد برای ایجاد شادی در کودکان، ابتدا خودش باید شاد باشد. فصل دوم کتاب که به بازی‌های کودکان اختصاص دارد، بازی‌ها را بر اساس ردۀ سنی مخاطبان، به کودکان کم‌سن (۲تا ۷ ساله) ، ۸ تا ۱۲ ساله، ۱۳ تا ۱۵ ساله و ۱۶ سال به بالا تقسیم کرده‌است. بازی‌ها بر اساس تأثیر روانی، یعنی پرورش روح و روان، و برطرف کردن غم و اندوه، ترس یا عصبانیت نیز به دسته‌هایی تقسیم شده‌اند.
بازی‌های شاد و تاثیرگذار با رویکرد پرورش روان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
بازی‌های شاد و تاثیرگذار با رویکرد پرورش روان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
بازی‌های شاد و تاثیرگذار با رویکرد پرورش روان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
بازی‌های شاد و تاثیرگذار با رویکرد پرورش روان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان