ما هم با تو متولد می‌شویم: راهنمای پدران و مادران آینده

ما هم با تو متولد می‌شویم: راهنمای پدران و مادران آینده ، کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
سال نشر: 
1395
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب مجموعه نکات مشترکی است که تقریباً در همه فرهنگ ها به ویژه فرهنگ ایرانی دغدغه همسرانی است که برای اولین بار قصد دارند، فرزنددار شوند. این کتاب حاوی مطالب علمی و نظران و یافته های تخصصی حرکت به سوی والد شدن است و آمادگی های مهم زن و شوهر را قبل از بارداری تا بارداری به زبان ساده و با ذکر مثال و دادن تکلیف از زندگی در آن مطرح می شود. این کتاب با هدف آماده کردن پدران و مادران برای تغییرات و چالش های عاطفی، اجتماعی و روانی فرزندآوری تهیه شده است.
ما هم با تو متولد می‌شویم: راهنمای پدران و مادران آینده ، کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ما هم با تو متولد می‌شویم: راهنمای پدران و مادران آینده ، کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ما هم با تو متولد می‌شویم: راهنمای پدران و مادران آینده ، کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ما هم با تو متولد می‌شویم: راهنمای پدران و مادران آینده ، کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ما هم با تو متولد می‌شویم: راهنمای پدران و مادران آینده ، کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان