۱۰۱ بازی نشا‌ط‌ آور

۱۰۱ بازی نشا‌ط‌ آور , کتابخانه تخصصی کوکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
چکیده: 
کتاب حاضر فعالیت‌های گوناگونی از خواندن گرفته تا رقابت کردن، از جست‌وجوی گنج تا توپ‌بازی و غیره را در موقعیت‌های مختلف ارائه می‌دهد. هر بازی دارای علائم و نشانه‌های مفیدی است برای مشخص کردن این‌که بازی، در چه فضایی اتفاق می‌افتد، وسایل مورد استفاده برای بازی چیست و یا بچه‌ها چه نوع تماس فیزیکی با هم خواهند داشت. بازی‌ها در حالی‌که به مرور پیشرفت می‌کنند، این امکان را در اختیار بزرگسالان قرار می‌دهند تا هربار، فعالیت‌ها را متناسب با نیاز بچه‌ها انتخاب کنند. والدین و معلمان نیز امکان مشارکت در بازی‌ها را دارند.
۱۰۱ بازی نشا‌ط‌ آور , کتابخانه تخصصی کوکان و نوجوانان
۱۰۱ بازی نشا‌ط‌ آور , کتابخانه تخصصی کوکان و نوجوانان
۱۰۱ بازی نشا‌ط‌ آور , کتابخانه تخصصی کوکان و نوجوانان
۱۰۱ بازی نشا‌ط‌ آور , کتابخانه تخصصی کوکان و نوجوانان
۱۰۱ بازی نشا‌ط‌ آور , کتابخانه تخصصی کوکان و نوجوانان
۱۰۱ بازی نشا‌ط‌ آور , کتابخانه تخصصی کوکان و نوجوانان
۱۰۱ بازی نشا‌ط‌ آور , کتابخانه تخصصی کوکان و نوجوانان