با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب

با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
سال نشر: 
1396
گروه سنی: 
چکیده: 
اساس تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که تمامی انسان‏ها به سبب وجود پنج نیاز ژنتیک: بقا، عشق و احساس تعلق خاطر، قدرت، آزادی و تفریح، برانگیخته می‏شوند.دکتر گلسر نخستین بار در عرصۀ بهداشت روانی و اختلالات روان‏شناختی «تئوری انتخاب» را ارائه کرد و سپس آن را به قلمروهای مهم مدیریت نیروی انسانی، آموزش و پرورش کیفی، رشد و شکوفایی فردی و روابط مهم زندگی اجتماعی گسترش داد. امروز تئوری انتخاب به عنوان روان‏شناسی آزادی شخصی در خدمت اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است. در این کتاب کاربرد زبان تئوری انتخاب در روابط دو عضوی و تعاملات انسانی به ‏ویژه در چهار موقعیت والدین ـ فرزندان، معلم ‏ـ محصل، زن ‏ـ شوهر و مدیر ـ کارمند به طور عملی و روشن توضیح داده شده است. مطالعۀ این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا روابط خود با اطرافیان و عزیزانتان را بهبود بخشید.
با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
با من اینگونه سخن بگویید: زبان نظریه انتخاب , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان