تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان

تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1396
گروه سنی: 
چکیده: 
ویلیام گلسر مدعیست که اگر والدین این کتاب را به دقت بخوانند، درک عمیقتری از سازوکار رفتار فرزندشان به دست خواهند آورد و در سایه این درک عمیق، و کاربردی میتوانند رابطه بهتری با آنها برقرارکرده و از فرایند و موهبت فرزندپروری لذت ببرند.اساس این کتاب بر یک تئوری منسجم است و سپس با فهم مبانی اصلی رفتار کودک و نوجوان در سراسر کتاب، دکتر ویلیام گلسر بر راز و رمز اصلی پرورش فرزند بدون دردسر و چالش های پی در پی و فرساینده که معمولاً والدین و نوجوانان تجربه می کنند، تأکید می کند. در تمام فصول کتاب آموزه اصلی تئوری انتخاب به والدین گوشزد شده است. اگر آموزه های کتاب به کار گرفته شود به طور حتم از کیفیت رابطه با عزیزانمان بسیار خرسند خواهیم بود. این کتاب همراه با یک DVD صوتی در انتهای کتاب که متن کامل کتاب در آن خوانده شده است، ارائه می شود.
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان: برطرف‌سازی موانع بین شما و نوجوانتان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان