من دیگر ما: (جلد ۴)

 من دیگر ما: (جلد ۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
جلد چهارم از این مجموعه به« نقش بازی در تربیت کودکان» می‌پردازد. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «بازی از زندگی کودک حذف‌شدنی نیست. آنچه در دست ماست، انتخاب بازی است. امروزه با ورود وسایل مدرن برای سرگرم کردن کودکان بحث دربارۀ بازی، ضرورت بیشتری پیدا کرده است. سبک زندگی مدرن بیش از آنکه با نیازهای کودک تطابق داشته باشد، با نیازهای او دشمنی دارد. از همین رو پیش از آنکه بازی‌هایی که با نیاز کودکان تناسب دارد، از یاد برود باید از آن‌ها سخن گفت و یادشان را زنده نگه داشت. این کتاب از سه بخش تشکیل شده: بخش اول به رابطۀ بازی با محبت‌ورزی می‌پردازد که می‌توان گفت عهده‌دار رابطۀ میان گزاره‌های رفتاری و موضوع این کتاب است. کم نیستند پدران و مادرانی که امروزه بازی بچه‌ها را جدی نمی‌گیرند. چرایی این بی‌اعتنایی موضوع بخش دوم است. در بخش سوم هم به ویژگی‌های بازی مفید پرداخته‌ شده است.»
 من دیگر ما: (جلد ۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 من دیگر ما: (جلد ۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 من دیگر ما: (جلد ۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 من دیگر ما: (جلد ۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 من دیگر ما: (جلد ۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان