بازیهایی برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان

بازیهایی برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب به منظور روشن ساختن زمینه روانشناسی بازی ها برای مربیان به بازار عرضه شده است. نبود اعتماد به نفس در بچه ها، نقصی بزرگ برای آن ها به شمار می آید. این کتاب ایده های بازی های گوناگونی را به مربیان عرضه می کند تا کودکان به کمک مربیان برای کسب اعتماد به نفس و توانا ساختن خود اهتمام ورزند. آگاهی از قدرت و ضعف های خود و همچنین داشتن استقلال فردی و آزادی تصمیم گیری، بهترین راه پیشگیری در برابر بسیاری از مشکلات کودکان است. نظریه ای کوتاه و بازی های ویژه تمرین گونه در بخش آغازین کتاب برای بزرگترها، زمینه روانشناسی بازی ها را برای مربیان روشن می سازد. کتاب «بازی هایی برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان» در ۶ فصل؛ عناوینی چون نظریه و مقدمه ای کوتاه برای مربیان زن، نیرو به خودی خود آدمی را قوی نمی کند، کسی که می داند چه می خواهد می تواند در گفت وگوها دیگران را همراهی کند، کسی که می تواند آنچه را می اندیشد آزادانه بیان کند، انتخاب سرگروه و احترام به نظرات او و کسی که از وجود خود احساس رضایت می کند می تواند با اطمینان بیشتری رفتار کند را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
بازیهایی برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
بازیهایی برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
بازیهایی برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
بازیهایی برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
بازیهایی برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی