نقاشی و بازی کودکان از دیدگاه روان تحلیل‌گری

 	نقاشی و بازی کودکان از دیدگاه روان تحلیل‌گری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
گروه سنی: 
چکیده: 
اگر از كودكان بخواهيد كه نقاشي بكشند، اكثر آنها بلافاصله، ترسيم را آغاز خواهند كرد. آنها معمولا از كشيدن نقاشي در خانه و مدرسه و همراه با كودكان ديگر لذت مي‌برند. آنها خودشان درباره موضوعي فكر مي‌كنند يا اينكه از روي چيز ديگري مي‌كشند. كدام يک از ما نقاشي روز مادر يا نقاشي براي مادر بزرگي كه در بيمارستان بوده را به ياد نمي‌آورد...
 	نقاشی و بازی کودکان از دیدگاه روان تحلیل‌گری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نقاشی و بازی کودکان از دیدگاه روان تحلیل‌گری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نقاشی و بازی کودکان از دیدگاه روان تحلیل‌گری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نقاشی و بازی کودکان از دیدگاه روان تحلیل‌گری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نقاشی و بازی کودکان از دیدگاه روان تحلیل‌گری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نقاشی و بازی کودکان از دیدگاه روان تحلیل‌گری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نقاشی و بازی کودکان از دیدگاه روان تحلیل‌گری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نقاشی و بازی کودکان از دیدگاه روان تحلیل‌گری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
 	نقاشی و بازی کودکان از دیدگاه روان تحلیل‌گری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی